บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่า

บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่า

บูชาด้วยดอกไม้...มีคุณค่ากว่าที่คิด

บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่ากว่าที่คิด

ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความงดงาม ความบริสุทธิ์ และทรงคุณค่า เพราะว่าดอกไม้มักจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเรา จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนเราในส่วนของวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาพุทธของชาวไทยมาแต่โบราณ คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจึงมีความเชื่อว่า

ทุกเทศกาลงานบุญ การทำบุญตักบาตรจะต้องมีดอกไม้หลายชนิดเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญเสมอ และใช้ดอกไม้จำนวนมากในแต่ละงานบุญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะดอกไม้ไทยๆ ที่นิยมกันมานาน มีชื่อเป็นสิริมงคล และมีความหมายในแต่ละชนิดในบ้านเรา

บูชาด้วยดอกไม้...มีคุณค่ากว่าที่คิด
บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่ากว่าที่คิด

               การนำดอกไม้ไปเป็นส่วนร่วมในการทำบุญ ตักบาตร เรียกว่า “พุทธบูชา” ที่นิยมไม่เสื่อมคลายคือดอกไม้ที่มีสีขาว คนไทยโบราณเชื่อว่าการนำดอกไม้สีขาวถวายเป็นพุทธบูชานั้น จะได้บุญมากกว่าดอกไม้สีอื่นๆ เพราะสีขาวเป็นสีของความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ปราศจากมลทินและความเศร้าหมอง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว น้อมนำจิตใจให้ผ่องแผ้วสดใส และที่สำคัญ

เป็นตัวนำไปสู่ความโชคดี ร่ำรวย มีโชคมีลาภ ทั้งในภพนี้และภพหน้า งานบุญแต่ละงาน ดอกไม้เป็นหัวใจของงานบุญเสมอ ในขณะเดียวกันดอกไม้ก็เป็นเครื่องประดับได้ จะเห็นได้ว่ายังมีการนำดอกไม้มาเสียบมวยผมเป็นการบูชาศีรษะ ถือว่าเป็นดอกไม้เป็นเครื่องประดับที่เรียบง่ายตามธรรมชาติ และมีความหมายในตัวเองล้ำค่ายิ่งนัก ไม่ต้องใช้เงินซื้อหามาให้เปลือง การถวายหรือบูชาพระด้วยดอกไม้ มีความหมายดังนี้

บูชาด้วยดอกไม้...มีคุณค่ากว่าที่คิด
บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่ากว่าที่คิด
  • ดอกพุด แทนความแข็งแรงสมบูรณ์ ความเจริญมั่นคง ดอกสีขาวกลีบดอกใหญ่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เป็นความบริสุทธิ์ เป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย นิยมปลูกในบ้าน
  • ดอกแก้ว แทนสิ่งดี มีค่าสูง เป็นที่ยอมรับ ยกย่องจากคนทั่วไปว่าเป็นดังดวงแก้ว
  • ดอกกาสะลอง หรือดอกปีบ เป็นดอกไม้มงคลอันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในประเพณีการเทศน์มหาชาติ จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากความทุกข์ และความเดือดร้อนต่างๆ
  • ดอกบัว การถวายดอกบัวแสดงให้เห็นปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างลึกซึ้ง แม้จะเกิดในโคลนตม เมื่อโผล่พ้นน้ำมารับแสงสว่าง กลีบดอกสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดมาทำให้แปดเปื้อนได้ เสมือนคนที่เกิดมาแล้ว หากเข้าถึงหลักธรรม ก็สามารถเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ได้
บูชาด้วยดอกไม้...มีคุณค่ากว่าที่คิด
บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่ากว่าที่คิด

จะพบว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะถวายดอกไม้อันเป็นมงคล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาควบคู่ไปกับการทำบุญ ถวายทาน เช่น ดอกพุด ดอกแก้ว ดอกมะลิ ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ รวมไปถึงดอกไม้ต่างๆ ที่ทำในรูปแบบช่อหรือรูปแบบพวงมาลัยก็นำมาถวายพระได้ตามกำลังศรัทธา และตามความสะดวกส่วนบุคคลได้เช่นกัน ดอกไม้ทุกชนิดล้วนแฝงความหมายที่ดีที่มีประโยชน์ทั้งตนเองและผู้รับได้เสมอ

มีสาระ กับคน รักดอกไม้ และ รักต้นไม้ กันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์กับเราได้ในเว็บไซต์นี้ ruk-suan.com ติดตามได้ที่ page Facebook คนรักบ้าน

Facebook
Twitter