สายน้ำผึ้ง ไม้เลื้อยชื่อหวานดอกหอม

สายน้ำผึ้ง ไม้เลื้อยชื่อหวานดอกหอม

สายน้ำผึ้ง ไม้เลื้อยชื่อหวานดอกหอม

              รู้กันหรือไม่ว่า สายน้ำผึ้ง ไม่ได้เป็นชื่อสายพันธุ์ของส้มเท่านั้น แต่ยังเป็นชื่อของไม้เลื้อยชนิดหนึ่งด้วย โดย ต้นสายน้ำผึ้ง ที่ว่านี้ ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก ได้แก่ น้ำผึ้ง และ รวงผึ้ง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชียตะวันออก ในแถบประเทศญี่ปุ่น และจีน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

             ต้นสายน้ำผึ้ง เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก อายุหลายปี สามารถเลื้อยได้ไกล 5-8 เมตร เถามีลักษณะกลม เนื้อในกลวง ผิวเปลือกมีรอยเป็นร่องเล็กๆ ปกคลุมไปด้วยขนนุ่ม เถาอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายแหลม โคนมน ขอบใบเรียบ หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ท้องใบเป็นสีเทาเขียว มีขนขึ้นปกคุลมเล็กน้อย ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อของต้น

             ในส่วนของ ดอกสายน้ำผึ้ง จะออกเป็นช่ออยู่ตามซอกใบและปลายกิ่ง ทรงดอกเป็นรูปกรวย ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ส่วนปลายแยกออกเป็นรูปปาก มี 5 กลีบ กลีบล่าง 1 กลีบ กลีบบน 4 กลีบ กลีบดอกตูมและดอกที่เริ่มบานมีสีขาว แล้วจะค่อยๆ เข้มขึ้น กลายเป็นสีเหลืองอ่อนๆ จากนั้นก็จะมีสีเหลืองจัดขึ้นเมื่อดอกใกล้โรย แต่ละดอกมีใบประดับ 1 คู่ ใจกลางดอกมีเกสร 5 อันยื่นออกมา ดอกสายน้ำผึ้งจะเริ่มส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงเย็นใกล้มืด ไปจนถึงเช้าก่อนแดดออก ถ้าปลูกในเมืองหนาว ดอกจะออกปีละครั้ง แต่สำหรับประเทศไทย สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่จะออกดอกมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน

การปลูกและดูแลรักษา

             ต้นสายน้ำผึ้ง นิยมปลูกด้วยวิธีปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง และเพาะเมล็ด แต่การปักชำกิ่งนับเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด จุดเด่นของต้นสายน้ำผึ้ง คือ เป็นไม้ที่ปลูกง่าย ทนแดดทนลมได้ดี ทั้งยังชอบอากาศหนาวเย็น แต่มีก็ความพิเศษ คือ แม้จะปลูกในเมืองร้อนอย่างบ้านเรา ก็สามารถอยู่ได้และเจริญเติบโตได้ดีด้วย โดยคนส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นสายน้ำผึ้งกันบริเวณริมรั้ว ซุ้มประตูบ้าน รวมทั้งในสวนสาธารณะต่างๆ

            ต้นสายน้ำผึ้งขึ้นง่ายในดินแทบทุกชนิด แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่มีความชื้นปานกลาง ไม่ชอบดินแฉะ จึงไม่ควรรดน้ำมากเกินไป เพราะจะไปทำลายระบบราก ทำให้รากเน่าตายได้ ในส่วนของแสง แม้สายน้ำผึ้งจะเป็นไม้กลางแจ้ง แต่ก็ไม่ได้ชอบแสงแดดจัดมากนัก ส่วนการให้ปุ๋ย ใช้ได้ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักทุกชนิด โดยไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เลย ทั้งยังไม่พบโรคและแมลงรบกวนถึงขั้นที่ทำให้ต้นไม้เกิดความเสียหายได้ จึงไม่ต้องดูแลอะไรมาก

มีสาระ กับคน รักดอกไม้ และ รักต้นไม้ กันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์กับเราได้ในเว็บไซต์นี้ ruk-suan.com ติดตามได้ที่ page Facebook คนรักบ้าน

Facebook
Twitter