ruk-suan

ruk-suan.com เว็บไซต์สำหรับคนรักต้นไม้ รักดอกไม้ หลงไหลในธรรมชาติ หลงไหลในสีสรรของดอกไม้ เราจึงมารวบรวมสาระดีๆมาแนะนำ ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้น่าปลูก ต้นไม้ยอดนิยม และต้นไม้มงคล แนะนำดอกไม้สวยๆรวมถึงเคล็ดลับการดูแลต้นไม้ ดอกไม้ที่คุณรัก…ruk-suanไปด้วยกันนะ

ruk-suan

ruk-suan.com เว็บไซต์สำหรับคนรักต้นไม้ รักดอกไม้ หลงไหลในธรรมชาติ หลงไหลในสีสรรของดอกไม้ เราจึงมารวบรวมสาระดีๆมาแนะนำ ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้น่าปลูก ต้นไม้ยอดนิยม และต้นไม้มงคล แนะนำดอกไม้สวยๆรวมถึงเคล็ดลับการดูแลต้นไม้ ดอกไม้ที่คุณรัก…ruk-suanไปด้วยกันนะ

แนะนำต้นไม้กันงู 5 ชนิดควรปลูกไว้ในสวน

แนะนำต้นไม้กันงู 5 ชนิดควรปลูกไว้ในสวน

               ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ บางที่อาจเยอะจนน้ำท่วมขังในหลายพี้นที่และแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งที่เป็นของแถมตามมาด้วยนั่นก็คือระวังเรื่องงูเข้าบ้านด้วย  วันนี้เรามีต้นไม้ที่เชื่อกันว่าจะสามารถปลูกไว้แล้วสามารถกันงูได้แถมงูกลัวจะมีต้นอะไรบ้างนั้นพร้อมแล้วมาดูกันเลย

Read More »
รู้จักต้นรวงผึ้ง Yellow star ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10

รู้จักต้นรวงผึ้ง Yellow star ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10

หลายคนอาจยังไม่รู้จัก “ต้นรวงผึ้ง” นั้นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกเหลืองงดงามนี้มาให้ได้รู้จักกัน ต้นรวงผึ้งนั้นมีความสำคัญที่เกี่ยวสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More »
ต้นแฮปปี้เนส ไม้ดอกชื่อดี แถมสวยและปลูกง่าย

ต้นแฮปปี้เนส ไม้ดอกชื่อดี แถมสวยและปลูกง่าย

             หลายคนอาจมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องชื่อของต้นไม้ที่จะนำมาปลูกไว้ในบ้าน ว่าจะต้องเป็นต้นไม้ชื่อดี ชื่อเพราะเท่านั้นที่ปลูกได้ ไม่เช่นนั้นอาจไม่เป็นมงคลกับคนในบ้าน

Read More »
Facebook
Twitter
picture ruk-suan