ต้นคล้า

ต้นตล้า

คล้า เป็นต้นไม้โบราณ ที่เป็นมากกว่าไม้ประดับเพื่อความสวยงาม เพราะสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่า หากบ้านไหนปลูกต้นคล้า ก็จะช่วยให้คนในบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข และแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง จึงนับเป็นไม้มงคลน่าปลูก และเป็นที่นิยมมากชนิดหนึ่ง ลักษณะทั่วไป คล้า เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน แตกใบขึ้นเป็นกอ มีหลายสายพันธุ์ ความพิเศษของแต่ละสายพันธุ์จะอยู่ที่ลักษณะใบ ซึ่งมีความสวยงามและลวดลายแตกต่างกันออกไป ใบของคล้าบางเหมือนกระดาษ เวลาแตกใบใหม่จะม้วนขึ้นมาจากโคน รูปร่างของใบมีหลายแบบ ทั้งแบบกลม รูปไข่ และเรียวแหลม ส่วนสีสันก็มีหลากหลายเช่นกัน เมื่อต้นคล้าแตกใบเป็นพุ่ม จะยิ่งดูสวยงามมากเป็นพิเศษ และความไม่ธรรมดาของคล้าอีกอย่างก็คือ ใบของมันจะสามารถอ้าหุบได้ตามเวลา คือจะบานอ้าออกรับแสงในตอนเช้า และจะหุบขึ้นชี้ฟ้าในตอนเย็น เพื่อให้น้ำค้างหรือละอองน้ำไหลลงสู่โคนต้นได้สะดวก ซึ่งลักษณะของใบที่หุบขึ้นเหมือนการพนมมือนี้เอง ทำให้คล้ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งในต่างประเทศว่า Prayer Plant แปลว่า ต้นพนมมือ หรือ ต้นสวดมนต์ นั่นเอง สายพันธุ์ของคล้า คล้า เป็นพืชที่มีอยู่นับสิบสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ค่อนข้างคุ้นหูคนไทย และสามารถหาซื้อได้ตามตลาดต้นไม้ทั่วไป ได้แก่ คล้านกยูงแดง, คล้าแววมยุรา, คล้าใบตอง, คล้าโมเสก, คล้าขุนแผน, คล้าม้าลาย ไปจนถึงคล้าด่างขาว ซึ่งราคาก็แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์เช่นกัน การปลูกและดูแลรักษา… Continue reading ต้นคล้า