ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน ในรั้วบ้าน  ตอนที่ 2

ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน ในรั้วบ้าน 

          ในบทความตอนที่ 1 ของ ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน ในรั้วบ้าน ได้รู้จักกับต้นไม้ที่ไม่ควรนำมาปลูกในบ้านแล้ว 3 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็ต่างมีเหตุผลตามความเชื่อของคนโบราณบอกถึงความไม่เหมาะสมที่จะนำมาปลูก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อที่ไม่เป็นมงคล ความเชื่อที่ว่าเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรปลูกตามบ้าน ในบทความตอนนี้ จึงขอนำเสนอชนิดของต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านเป็นการต่อเนื่องในตอนที่ 2 ซึ่งจะเป็นต้นไม้ชนิดใดอีกบ้างไปติดตามดูกันเลย             4.ต้นระกำ เพราะคำว่า ระกำ หมายถึง ความชอกช้ำ ความเจ็บปวด ตรอมตรมหัวใจ มีแต่ความชอกช้ำระกำทรวงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นตั้งแต่สมัยโบราณจึงถือว่า ต้นระกำนั้นไม่เป็นมงคล มีความเชื่อว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะมีแต่ความชอกช้ำระกำใจ ไม่มีความสุข ทำให้เสียใจอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญอีกประการคือ ลักษณะของต้นระกำ แตกเป็นกอ มีหนามแหลมยาวเยอะมาก ซึ่งถ้าหากเข้าใกล้จะเกิดอันตรายกับคนในบ้านได้           5.ต้นโศก คำว่าโศก มีความหมายของชื่อค่อนค่อนชัดเจน เพราะ หมายถึงโศกเศร้า เสียใจ ไม่สมหวัง เชื่อกันว่าถ้าปลูกในบ้านจะนำมาซึ่งความเศร้าหมอง ความทุกข์ และเกิดแต่เรื่องน่าเสียใจ จึงเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของคนไทย ที่ไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน อีกทั้งคำว่าโศกจะทำให้นึกถึงว่า โศกเศร้าซึ่งมาจาก ความรักที่ไม่สมปรารถนาทั้งที่จริงๆแล้วชื่อเดิมของต้นโศกคือ “อโศก” ซึ่งแปลว่าไม่มีความโศกเศร้า แต่อย่างไรก็ตาม… Continue reading ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน ในรั้วบ้าน  ตอนที่ 2