ปลูกผักปลอดสารพิษสไตล์ญี่ปุ่น

เคล็ดลับปลูกผักปลอดสารพิษสไตล์ญี่ปุ่น

5 เคล็ดลับปลูกผักปลอดสารพิษสไตล์ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่น การท่องเที่ยว บ้านเมืองเป็นระเบียบ แล้ว ยังขึ้นชื่อเรื่องการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักปลอดสารพิษ ที่นอกจากจะช่วยให้เราสุขภาพดีแล้ว เพราะไม้ได้รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง แถมยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนได้อีกด้วย มีความภาคภูมิใจในการทำการเกษตรรวมถึงได้ใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ในการปลูกผักไว้รับประทานตลอดทั้งปีเลยค่ะ เราไปดูเคล็ดลับการปลูกผักกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง 1. หากใครมีสวนมะเขือเทศหรือคิดจะปลูกมะเขือ้ทศหล่ะก็ เราควรเพาะต้นกล้าสัก1เดือน ก่อนจะนำไปปลูกโดยนำต้นกล้าที่อ่อนปวกเปียก แลัยาวพอสมควร ไม่ถึงหกสิบเซนติเมตร มาวางลงที่พื้นดิน แล้วมช้ดินกลบทับอีกรอบให้เห็นเพียงยอดของต้นกล้า  มันจะได้ไม่แข็งแรงจนเกินไป เพื่อต้นกล้านั้นจะได้แตกกิ่งก้านออกมาได้ง่าย    บำรุงต้นมะเขือเทศให้งอกงามโตไวด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ยชีวภาพ   แทนการใช้ปุ๋ยที่ผลิตจากสารเคมี เพื่อไม่ให้สารเคมีตกค้างในร่างกาย 2 มะเขือม่วง จะเลือกต้นกล้าที่แข็งแรง ควรเลือกต้นกล้าที่แก่หรือค่อนข้างแข็งที่มีมักจะนิยมปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม  พอมีใบจริง 7-8 ใบและมีดอกตูมจึงนำมาปลูกได้ ทั้งนี้ มะเขือม่วงไม่ชอบการปลูกแบบติดต่อกัน ถึงความเสียหายจะไม่มาก แต่ควรเว้นระยะการปลูกพืชวงศ์มะเขือติดต่อกันอย่างน้อย 5 – 6 ปี 3. พริกหวาน เหมาะปลูกในดินที่แห้ง ๆ การปลูกพริกหวานควรปล่อยให้เจริญเติบโตเอง แต่ควรใช้ปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงให้พริกหวานออกลูกออกผลได้ดี… Continue reading ปลูกผักปลอดสารพิษสไตล์ญี่ปุ่น