6 ต้นไม้ให้ร่มเงา รากไม่ทำลายตัวบ้าน ตอนที่ 2

6 ต้นไม้ให้ร่มเงา รากไม่ทำลายตัวบ้าน ตอนที่ 2

          รู้จักกันไปแล้วสำหรับต้นไม้ 3 ชนิดแรก ในบทความตอนที่1 ของ “6 ต้นไม้ให้ร่มเงา รากไม่ทำลายตัวบ้าน” มาติดตามอ่านต้นไม้อีก 3 ชนิดที่เหลือในบทความตอนที่ 2 กันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่นำมาแนะนำ             4.ต้นตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดน้ำ เป็นคนละต้นกับ ต้นตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบรรณที่มีลักษณะต้นใหญ่ ดอกเป็นพุ่มสีขาว ส่งกลิ่นหอมฉุน และตัวรากทำลายตัวบ้าน              ต้นตีนเป็ดน้ำเป็นต้นไม้ที่มีความสูงประมาณ 12 เมตร เป็นต้นไม้ทรงพุ่ม ชอบแสงแดดจัด เติบโตเร็ว ไม่จำเป็นต้องดูแลมาก แค่ดูแลในช่วงแรกๆที่นำมาปลูกเท่านั้น ใบมีสีเขียวดอกกดอกสีขาว เมื่อออกดอกจะมีลูกสีเขียว เมื่อลูกหล่น สามารถนำไปตากแห้งและนำไปขายเพื่อนำไปทำเครื่องประดับ หรือเป็นของประดับสวน เป็นกระถางต้นไม้ธรรมชาติ หรือทำบอนไซได้ รากของต้นตีนเป็ดน้ำเป็นรากขนาดเล็กเป็นรากฝอยที่ไม่ทำลายตัวบ้านอย่างแน่นอน จึงเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่แนะนำให้ปลูกไว้เป็นร่มเงาภายในบ้าน             5.ต้นคลอร์เดีย เป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่มีใบลักษณะรูปไข่มีความกว้างของใบ 10-12 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร   เป็นต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบ เปต้ให้ร่มเงาได้ดี ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-10 เมตร  มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม  ใบแต่ละใบมีระยะห่างแต่ละใบ… Continue reading 6 ต้นไม้ให้ร่มเงา รากไม่ทำลายตัวบ้าน ตอนที่ 2