บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่า

บูชาด้วยดอกไม้...มีคุณค่ากว่าที่คิด

บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่ากว่าที่คิด ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความงดงาม ความบริสุทธิ์ และทรงคุณค่า เพราะว่าดอกไม้มักจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเรา จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนเราในส่วนของวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาพุทธของชาวไทยมาแต่โบราณ คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจึงมีความเชื่อว่า ทุกเทศกาลงานบุญ การทำบุญตักบาตรจะต้องมีดอกไม้หลายชนิดเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญเสมอ และใช้ดอกไม้จำนวนมากในแต่ละงานบุญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะดอกไม้ไทยๆ ที่นิยมกันมานาน มีชื่อเป็นสิริมงคล และมีความหมายในแต่ละชนิดในบ้านเรา                การนำดอกไม้ไปเป็นส่วนร่วมในการทำบุญ ตักบาตร เรียกว่า “พุทธบูชา” ที่นิยมไม่เสื่อมคลายคือดอกไม้ที่มีสีขาว คนไทยโบราณเชื่อว่าการนำดอกไม้สีขาวถวายเป็นพุทธบูชานั้น จะได้บุญมากกว่าดอกไม้สีอื่นๆ เพราะสีขาวเป็นสีของความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ปราศจากมลทินและความเศร้าหมอง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว น้อมนำจิตใจให้ผ่องแผ้วสดใส และที่สำคัญ เป็นตัวนำไปสู่ความโชคดี ร่ำรวย มีโชคมีลาภ ทั้งในภพนี้และภพหน้า งานบุญแต่ละงาน ดอกไม้เป็นหัวใจของงานบุญเสมอ ในขณะเดียวกันดอกไม้ก็เป็นเครื่องประดับได้ จะเห็นได้ว่ายังมีการนำดอกไม้มาเสียบมวยผมเป็นการบูชาศีรษะ ถือว่าเป็นดอกไม้เป็นเครื่องประดับที่เรียบง่ายตามธรรมชาติ และมีความหมายในตัวเองล้ำค่ายิ่งนัก ไม่ต้องใช้เงินซื้อหามาให้เปลือง การถวายหรือบูชาพระด้วยดอกไม้ มีความหมายดังนี้ ดอกพุด แทนความแข็งแรงสมบูรณ์ ความเจริญมั่นคง ดอกสีขาวกลีบดอกใหญ่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เป็นความบริสุทธิ์ เป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย นิยมปลูกในบ้าน ดอกแก้ว แทนสิ่งดี มีค่าสูง เป็นที่ยอมรับ ยกย่องจากคนทั่วไปว่าเป็นดังดวงแก้ว… Continue reading บูชาด้วยดอกไม้…มีคุณค่า