จัดสวนแบบไทย

สวนไทย

วิธีง่ายๆในการจัดสวนแบบไทย    การจัดสวนแบบไทยๆสมัยก่อนนิยมจัดสวนในเขตพระราชวังและพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมีทั้งไม้ดอกและไม้ผลเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจมาช้านานแล้วมักจะเป็นสวนไม้ดัดและไม้กระถางเป็นส่วนใหญ่ในพระราชวัง ซึ่งคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มงคลโดยคนโบราณถือว่าการปลูกไผ่ทางทิศตะวันออก จะทำให้เกิดความสุขความเจริญส่วนด้านหลังบ้านนั้น การปลูกไม้ดอกหอมเช่น โมก และ ปีบเพราะคนโบราณเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกโมกไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความสุขเพราะโมกหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองและทำให้ต้นไม้บางส่วนตายไปบ้างจึงปรับปรุงสวนใหม่โดยทำตลิ่งริมน้ำและเลือกใช้พรรณไม้ไทยที่สามารถทนน้ำท่วมได้ดีเช่นลำพูลั่นทมและเฟื่องฟ้าตัดเป็นพุ่มทอดยาวขนานไปกับริมตลิ่งส่วนศาลาท่าน้ำและลานพื้นแข็งนั้น ปลูกต้นเฟืองฟ้าเป็นไม้พุ่มล้อมไปกับตัวศาลาเพื่อลดความกระด้างและแสงสะท้อนและเพื่อให้บรรยากาศบริเวณนี้ร่มรื่นเหมาะแก่การเข้ามานั่งพักผ่อน จึงปลกลั่นทมและเพื่อเป็นแนวฉากกั้น บังสายตาจากเพื่อน คนโบราณถือว่า การปลูกไผ่ทางทิศตะวันออก จะทำให้เกิดความสุขความเจริญ ส่วนด้านหลังบ้านนั้น เลือกปลูกไม้ดอกหอมเช่น โมก และ ปีบ เพราะคนโบราณเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกโมกไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความสุขเพราะโมก หมายถึงผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองและปกป้องภัยอันตรายได้ส่วนหน้าบ้านหันไปทางแม่น้ำเมื่อจะเข้าบ้านจึงต้องเข้าทางด้าน หลังบ้านเพราะเป็นด้านที่ติดกับถนนพื้นที่ส่วนนี้ปลูกต้นจามจุรีและจามรีสีทองและปลูกหมากเขียวเป็นแนวเพื่อบังสายตาจากเพื่อนบ้านบริเวณกลางบ้านซึ่งตรงกับทิศตะวันตกของตัวบ้านนั้นปลูกมะขามเพราะโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกแล้วจะทำให้ดูน่าเกรงขามถัดออกมาปลูกลำดวนมาจากความเชื่อที่ว่าหากปลูกต้นลำดวนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะทำให้เกิดความสดชื่น เพราะลำดวน  หมายถึง ความกลมกลืน ความดูดดื่ม ถ้าจะให้เกิดมงคลแก่ตัวเอง ผู้ปลูกควรเป็นผู้หญิงเพราะชื่อลำดวนเป็นชื่อที่เหมาะกับผู้ส่วนพรรณไม้มงคลเลือกปลูกต้นพุดไว้ข้างบ้านเพราะนอกจากดอกจะหอมยังเชื่อว่าจะทำให้ผู้อาศัยมีสุขภาพดีมีความเจริญมั่นคงมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นในความดีเพราะพุดเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ถวายพระส่วนต้นแก้วและต้นมะลิจะทำให้คนในบ้านมีความดี มีคุณค่าสูงเพราะคำว่าแก้วหมายถึงสิ่งที่ดีมีค่าเป็นที่นับถือบูชาของบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ยังมีต้นพู่เรือหงส์ซึ่งปลูกเป็นไม้ด้านหลังบ้านตามความเชื่อแล้วจะทำให้เป็นผู้มีจิตใจดี เพราะลักษณะของดอกพู่เรือหงส์เวลาบานจะบ่งบอกถึงกริยาที่อ่อนหวานเบิกบานแสดงถึงความยินดีมีน้ำใจและยังมีความเชื่ออีกว่าฟูเรือหงส์เป็นของสูงอันมีค่าเพราะเป็นเครื่องประดับส่วนหัวของเรือหงส์ซึ่งใช่ในพระราชพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์แสดงถึงความมีคุณค่าสูงส่งที่สำคัญหากเราปลูกต้นไม่ได้เจริญงอกงามนอกจากจะเกิดความร่มรื่นสบายกายแล้วยังส่ายให้เลิกคาามขนายใจแก่เราวีกล้ายยังช่วยให้เกิดความสบายใจแก่เราอีก ด้วยค่ะ     สวนสวยที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความเป็นไทยวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเชื่อแต่โบราณทำให้เกิดคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้เป็นเจ้าของและผู้มาเยือนได้ เป็นอย่างดีจึงเป็นข้อพิสูจน์ของสำนวนที่ว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนอย่างแท้จริงการจัดสวนหมายถึงการตกแต่งสถานที่ให้เหมาะทำให้สภาพแวดล้อมการจัดสวนคือการจะทำให้สวนมีความต้องมีความรู้พื้นฐานในเรืองของการออกแบบ การดูแลรักษาสวนสวนกับต้นไม้เป็นของคู่กัน ความสวยของสวนขึ้นกับต้นไม้พรรณไม้ รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ และ การจัดวางอย่างมีศิลปะสวนขนาดเล็ก จัดได้จัดแบ่งกลุ่ม พรรณไม้ ไว้ดังนี้ 1. ไม้ยืนต้น จะปลูกเพื่อบังลมหรือบังสายตาให้ปลุกไม้ยืนต้นทางด้านทิศตะวันตกเพื่อช่วยบังแสดงแดดที่ร้อนแรงของช่วงบ่ายจะช่วยลดความร้อนในตัวบ้าน ประหยัดค่าไฟแอร์ พัดลมไปได้มากปลูกต้นไม่ให้สมดุลกับพื้นที ไม่ควรปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่มากๆในที่แคบๆ ไม่ควรปลูกต้นไม้ขนาดเล็กในพื้นที่กว้างใหญ่ 2. ไม้ประธาน… Continue reading จัดสวนแบบไทย